Inç

Başarı İle Sonuçlanan 10 İstanbul Kuşatması

İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Bir çok büyük kişilik çeşitli alanlarda İstanbul’a sahip olmanın verdiği hazzı elbette yaşamıştır. Tarih boyunca 32 sefer kuşatılmış bir şehir bunların bir kısmı başarılı bir kısmı ise başarısızlıkla sonuçlandı. Uğruna ne kehanetler söylenmiş, şiirler şarkılar bestelenmiş nelerden vazgeçilmiş bir şehir bu İstanbul. Efendim lafı fazla uzatmayayım cilt cilt kitaplar yaz bitmez bu Şehr-i İstanbul hakkında yazılacaklar söylenecekler.

Bu listemizde başarı ile sonuçlanan 10 İstanbul kuşatmasını ele aldık. Yorumlarda bulunarak maddelerdeki açıklamalara yeni tatlar getirebilirsiniz. Hadi listelemeye.

#1 Bizantion Kuşatması (MÖ 510)

MÖ 510 yılında Ahameniş İmparatorluğu'nun Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara. MÖ 513-512 yıllarında İskit Seferi'ne çıkan Persler tarafından ele geçirilen Bizantion MÖ 510'da isyan etmiş, Otanis'in kumanda ettiği. Pers ordusu tarafından ayaklanma bastırılarak şehir tekrar Ahameniş İmparatorluğu'na bağlanmıştır.

#2 Bizantion Kuşatması (MÖ 478)

MÖ 478 yılında Attika-Delos Deniz Birliği donanmasının Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Bizantion, Pausanias kumandasındaki donanma tarafından ele geçirilerek özgürlüğüne kavuşturulsa da Pausanias burada tiranlık kurmuş ve yedi yıl boyunca kente hükmetmiştir. Bu durum Kimon kumandasındaki Atina donanmasının Pausanias'ı şehirden kovmasına dek devam etmiştir.

#3 Bizantion Kuşatması (MÖ 408)

MÖ 408 yılında Atina'nın Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Bizantion'un MÖ 411 yılında Attika-Delos Deniz Birliği'inden ayrılması ve bunu takiben Atina'ya karşı takındığı tavır Atina'nın Karadeniz ve Çanakkale Boğazı'ndaki çıkarlarını tehdit etmiş, bu nedenle Bizantion'a karşı sefer düzenlenmiştir. Şehir kuşatma altında iken şehrin valisi Klearhos maddi destek aramak için diğer şehirlere gitmek üzere Bizantion'dan ayrıldığında idaresinden hoşnut olmayan yöneticiler Atina ile anlaşmış ve Atinalıları şehre sokmuştur. Atina tarafından ele geçirilen kentin yönetimi Bizans'a geri verilse de silahlarına el konulmuştur.

#4 Bizantion Kuşatması (193-196)

193-196 yıllarında Septimius Severus'un Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Pertinax ölümünün ardından çıkan taht kavgasında Pescennius Niger'i destekleyen Bizantion, Septimius Severus'un mücadeleyi kazanarak Roma imparatoru olmasının ardından yeni imparatora direnerek şehri teslim etmemiş, 193'ten 196'ya dek 2,5 yıl süren kuşatma sonucu düşen kent Severus tarafından cezalandırılmak amacıyla yerle bir edilmiştir.

#5 Bizantion Kuşatması (313)

313 yılında II. Maximinus'un Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Roma İmparatorluğu'nda tetrarşi anlayışıyla idareyi paylaşan ortak imparatorlardan II. Maximinus, bir diğer ortak imparator Licinius'a karşı harekete geçerek üslerinden biri olan Bizantion'u kuşatma altına almıştır. 11 gün süren kuşatma şehirdeki birliklerin şehri savunmaya yetecek sayıda olmamaları nedeniyle teslim olmasıyla son bulmuş, kent II. Maximinus'un idaresine katılmıştır.

#6 Bizantion Kuşatması (324)

324 yılında Konstantin'in Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Roma İmparatorluğu'nda tetrarşi anlayışıyla idareyi paylaşan ortak imparatorlardan II. Maximinus, bir diğer ortak imparator Licinius'a karşı harekete geçerek 313 yılında Bizantion'u ele geçirse de daha sonrasında Milvian Köprüsü Muharebesi ile saf dışı kalmış, Bizantion tekrar Licinus tarafından ele geçirilmiştir. Bunun ardından Konstantin ile ortak imparator olan Licinius Roma'nın doğu kesimindeki toprakları hâkimiyetine alsa da bu durum 324 yılına dek sürmüş, taht kavgasında Bizantion'a kadar geri çekilen Licinius burada şehrin kuşatma altına alınması sonucu Nikomedia'ya hareket etmiştir. Kuşatılan şehir Konstantin tarafından ele geçirilerek Nova Roma adıyla Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olarak yeniden inşa edilmiştir.

#7 Konstantinopolis Kuşatması (715)

715 yılında Opsikion Ordusu'nun II. Anastasios'a başkaldırarak gerçekleştirdiği muhasara.

II. Anastasios'un yaklaştığı düşünülen Arap kuşatmasına karşı Konstantinopolis'in surlarını güçlendirmesinin ardından kuşatmayı beklemek yerine saldırmaya karar vermesi ile Rodos'tan hareket eden Opsikion Ordusu Araplar üzerine gitmesi gerekirken isyan etmiş, bir vergi memuru olan Theodosios'u isteği dışında imparator ilan ederek başkente yürümüştür. Mayıs ayında başkent kuşatmaya alınmış, ekim ayında şehre girilerek III. Theodosios tahta oturtulmuştur.

#8 Konstantinopolis Kuşatması (1203)

Haçlı Seferi'nin Bizans İmparatorluğu'nun başşehri Konstantinopolis'i 1203 yılında kuşatması.

Şehri zorla almak için, Haçlıların boğazı geçmeleri gerekiyordu. Yaklaşık 200 gemi, atların transferleri ve kadırgalar dar boğazı geçmek için Haçlı ordusunun idaresine teslim edilecekti. Orada III. Aleksios, Bizans ordusunu Galata'nın banliyölerinin kuzeyinde sıraya dizmişti. Haçlıların şövalyeleri açıkça atların transferi ile yükümlüydü ve Bizans ordusu güneye kaçmıştı.

Haçlılar, güneyi izledi ve Galata Kulesi'ne saldırdılar, birini Haliç'i kapamış bulunan zincirin sonunda kontrol altına aldılar. Kuşatmayı Kuleye yaydıklarında, Yunanlar birkaç başarılı saldırı yaptılar. Buna rağmen Haçlılar toplandılar ve Yunanlar Kuleye geri çekildiler. Haçlılar askerleri kapıya kadar takip etmeye yetenekliydiler ve Kule kuşatıldı. Haliç şimdi Haçlılara açık hale geldi ve Venedik filosu içeri girdi.

11 Temmuz günü, Haçlılar şehrin kuzetbatı köşesinin karşısında pozisyon aldılar. 17 Temmuz günü erkenden şehrin duvarlarına dört bölümde saldırarak kuşatmaya başladılar, bu sırada Venedik deniz filosu Haliç'ten sehir duvarlarına saldırıyordu. Venedikliler şehir duvarlarının yaklaşık 25 kulesini tuttular. Varyaglar, Haçlıları uzaklaştırdığında şehir duvarlarından. Varyaglar yeni saldırıları kaldırmak için yer değiştirdiler ve Vendikliler ateş koruması altında geri çekildiler. Ateş şehrin yaklaşık 120 akrelik (1 akre=yaklaşık 1260m²) bir kısmını tahrip etti.

III. Aleksios, sonuçta saldırı hareketine geçti ve Aziz Romanus Kapısı'ndan 17 tümeni yönetiyordu. Bu haçlılardan sayıca oldukça çok üstün bir durumdu. III. Aleksios'un yaklaşık 8.500 kişilik ordusu, Haçlıların yaklaşık 3.500 kişilik ordusuyla cesaretle karşılaştı, fakat bu cesaret başarılı olmadı ve Bizans ordusu savaşmadan şehre geri döndü. Geri çekilme ve yangının sonucu moralleri büyük ölçüde bozdu. Bu durum Konstantinopolis halkının Aleksios'a karşı olmasına yol açtı. Aleksios daha sonra kaçtı. Tahrip edici yangın 20.000 kişiyi evsiz bırakmıştı. Prens Aleksios tahta IV. Aleksios olarak kör babası İsaakios ile birlikte ulaştı.

IV. Aleksios sözlerini tutmanın zor olduğunun farkına vardı. III. Aleksios 1.000 paund altın ve paha biçilemez mücevherler ile birlikte İmparatorluk hazinesini parasız bırakarak kaçmayı başarmıştı. Bu noktada genç imparator Bizans ve Roma'nın değerli ikonlarını altın ve gümüş elde etmek için eritmeyi emretti. Fakat buna rağmen sadece 100.000 gümüş mark elde edilebildi. Bu kararı bilen Yunan halkının gözünde bu liderliğin zayıflaması ve çaresizliğin bir sarsıntısıydı. Bu durum tanrı tarafından cezalandırılmayı hak ediyordu. Bizans tarihcisi Nikitas Honiatis, bu durumu Roma devleti'nin inişe geçiş noktasına dönüş olarak karakterize etti. Bu nedenle IV. Aleksios, Konstantinopolis'in vatandaşları tarafından büyüyen düşmanlığa karşı uğraşmak zorunda kalmıştı. Ölüm korkusu nedeniyle, yardımcı imparator Haçlılardan antlaşmanın Nisan 1204 tarihinde bitecek şekilde altı aylık bir antlaşmayla yenilenmesini istedi. Buna rağmen şehirde hala savaş vardı. 1203 Ağustos'unda Haçlılar, Müslüman ve Yunan karşıtı güç birliğince korunan bir camiye saldırdılar. Bu esnada IV. Aleksios, rakibi III. Aleksios'a karşı Edirne'de Haçlılardan teşkil edilen 6.000 kişilik bir orduyu yönetmişti.

#9 Konstantinopolis Kuşatması (1204)

Haçlılarca ele geçirilen Bizans İmparatorluğu'nun başşehri Konstantinopolis'in bir kısmı tahrip edildi.

12 Nisan 1204 tarihinde hava koşulları sonuçta Haçlıların tarafındaydı. Kuvvetli bir kuzey rüzgarı Venedik gemilerinin sahil surlarına yakın gelmelerine yardım ediyordu. Kısa bir savaştan sonra, yaklaşık yetmiş haçlı şehre girmeyi başarıyordu. Bazı Haçlılar surlarda delik açmaya olanaklı durumdaydı. Venedikliler ayrıca denizden surlara tırmanmada başarılıydılar. Orada Vareglerin tamamıyla kanlı bir savaş vardı. Haçlılar şehrin kuzeybatı bölümünü ele geçirdiler ve burayı şehrin geri kalan yerlerine saldırı için ana karargâh olarak kullandılar. Fakat kendilerini bir duvar ateşi ile korurken daha çok şehrin yanıp yok olması ile sonlandırdılar. Bu ikinci yangında 15.000 kişiyi evsiz bıraktılar. Haçlılar Konstantinopolis şehrini 12 Nisan günü ele geçirdiler. Haçlılar Konstantinopolis üzerinde bir korku ve intikam yağması meydana getirdiler. Üç gün içinde pek çok antik ve ortaçağ Roma ve Yunan işleri çalındı veya tahrip edildi. Muhteşem Konstantinopolis Kütüphanesi tahrip edildi. Yeminlerine ve kiliseden aforoz etme tehditlerine rağmen Haçlılar, merhametsizce ve sistematik bir şekilde şehrin kutsal yerlerini, tahrip ederek, kutsallığını bozarak veya çalarak hiçbir şey ayırt edilmeden bozdular. Konstantinopolis'ten yağma edilen toplam tutarın yaklaşık 900.000 gümüş mark olduğu söylenir. Venedikliler 150.000 gümüş mark aldı, haçlılar 50.000 gümüş mark aldı. Bundan başka bir 100.000 gümüş mark Haçlılar ve Vanedikliler arasında taksim edildi. Kalan 500.000 gümüş mark birçok Haçlı şövalyesi tarafından gizlice geride tutuldu.

#10 Konstantinopolis Kuşatması (1376)

1376 yılında IV. Andronikos'un Osmanlı ve Ceneviz desteğiyle Konstantinopolis'e karşı gerçekleştirdiği muhasara.

1373 ve 1379 yılları arasındaki Bizans İç Savaşı sırasında tahtta hak iddia eden IV. Andronikos ve V. İoannis arasındaki çekişmede Ceneviz ve Venedik de kendi çıkarları doğrultusunda taraf olmuşlar; Andronikos Ceneviz tarafından, İoannis ise Venedik tarafından desteklenmiştir. Ceneviz, mevcut imparator İoannis'i tahttan indirerek yerine Andronikos'u geçirmeyi plânlamış, Osmanlı'nın da desteğiyle kuşatılan Konstantinopolis 12 Ağustos 1376 tarihinde 32 günlük kuşatmanın sonucunda düşmüş ve taht el değiştirmiştir.

#11 Ver Mehteri! Yeni Çağın Başlangıcı Fetih 1453

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed önderliğinde fetih gerçekleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Mehmet olarak da anılır. Padişahın komutasında olan Yeniçeri ordusu tarafından gerçekleşmiştir. İstanbul’un Fethi Yeni Çağ’ı açan olaydır. 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmıştır. 53 gün süren kuşatmanın ardından ise fetih gerçekleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in komutasında olan çok sayıda asker, Bizans İmparatoru’nun Lideri olan XI. Konstantinos’a ve ordusuna karşı mücadele etmiştir. Fetih gerçekleşmesinden sonra ise Osmanlı İmparatorluğunun yeni başkenti İstanbul olmuştur.

Ne Düşünüyorsun ?

Yazar İbrahim Özturhan

İbrahim, Piy10.com'un kurucusudur. Yeni listeler için araştırma yapmadığı ve ilginç bilgiler toplamadığı zamanlarda muhtemelen onu mutfakta  yemek yapıyorken yakalayabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Yükleme...

0

Fiziksel Sınırları Zorlayan Olağan Üstü 10 Kozmik Ortam

New York'ta Geçen Kabus Dolu 10 Film